Zes knelpunten van de aanbestedingswet | T&G Groep